Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2381
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach.
Nr aktu prawnego
XIV/61/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2382
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie woli przystąpienia do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XIV/60/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2383
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/59/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2384
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Statucie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XIV/58/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2385
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym.
Nr aktu prawnego
XIV/57/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2386
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektów Rozporządzeń Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XIV/56/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2387
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany na rok 2008, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego.
Nr aktu prawnego
XIV/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2388
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Drogosze na lata 2007-2012
Nr aktu prawnego
XIV/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2389
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XIX/53/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2390
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Barciany do podpisania porozumienia z Partnerami konsorcjum powołanego do realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)"
Nr aktu prawnego
XIII/52/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji