Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2331
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XVI/74/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2332
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Nr aktu prawnego
XVI/73/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2333
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktów dla pracowników zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XVI/72/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2334
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
Nr aktu prawnego
XVI/71/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2335
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Barciany na rok 2008.
Nr aktu prawnego
XVI/70/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2336
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/2007
Nr aktu prawnego
XV/69/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2337
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Nr aktu prawnego
XV/68/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2338
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XV/67/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2339
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Barciany Nr XIII/46/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. opłaty od posiadania psów.
Nr aktu prawnego
XIV/66/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2340
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od skarbu państwa
Nr aktu prawnego
XIV/65/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji