ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1781
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/125/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1782
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/123/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1783
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/124/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1784
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXVIII/122/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1785
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barciany na lata 2009-2015
Nr aktu prawnego
XXVIII/121/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1786
Data podjęcia
2009-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Barciany na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXVII/120/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1787
Data podjęcia
2009-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXVII/119/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1788
Data podjęcia
2009-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2009rok
Nr aktu prawnego
XXVII/118/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1789
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/117/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1790
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/75/2008 Rady Gminy Barciany z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Barcja" i wyznaczenia przedstawiciela do prac w stowarzyszeniu.
Nr aktu prawnego
XXV/116/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji