Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXX/128/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX/2009

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2009-05-20

Data podjęcia/podpisania: 2009-05-20

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Treść:

 
Uchwała Nr XXX/128/2009
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 maja 2009r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata
2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Realizatorem programu ustanawia się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach.
§2
                     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-15 10:51:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-15 11:59:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-21 16:38:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
494 raz(y)