Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXIX/126/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX/2009

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2009-04-29

Data podjęcia/podpisania: 2009-04-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z poźń. zmian./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)

Treść:

U C H W A Ł A NR XXIX/126/2009
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z poźń. zmian./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
1/ Zwiększa się plan dochodów o kwotę -104.746,00zł (zał nr1) w tym : zadania zlecone zwiększono o kwotę- 9.327,00 zł(zał nr4)u Po dokonanych zmianach plan dochodów na realizację zadań zleconych wynosi ogółem : 3.367.398,00zł (zał nr 4) § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1/ Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 199.74 6,00 (Zał nr 2) 2/ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -95.000,00zł ( zał 2) w tym : zadania zlecone zwiększa się kwotę - 9.327,00zł ( zał nr4) Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosi
ogółem: 3.367.398,00 zł(zał nr 4)
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych na rok 2009. 1/ zwiększa się o kwotę 120. 000,00zł (zał nr 3)
Po zmianach wydatki na inwestycję wynoszą 13.311.075,00zł ( zał nr 3,3a) § 4. Dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 25. 000,00zl (zał nr 5) § 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
  1. dochody -25.214.162,00 zł
  2. wydatki - 31.100.754,00 zł
 
  1. Deficyt w kwocie 5.886.592,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
    zaciągniętego kredytu i pożyczki
  2. Przychody budżetu w wysokości 7.323.761,00 zł (kredyty i pożyczki), rozchody w
    wysokości 1.437.169,00 zł (spłata zaciągniętych pożyczek).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-15 10:35:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-15 12:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-21 16:38:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
611 raz(y)