ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/63/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/63/2007

Szczegóły informacji

XIV/63/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2007-12-12

Data podjęcia/podpisania: 2007-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/42/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 18 października 2007 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d oraz art.58 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 82 ust.l pkt.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Treść:

UCHWAŁA NR XIV/63/2007
Rady Gminy Barciany
z dnia 12 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/42/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 18 października 2007 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d oraz art.58 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 82 ust.l pkt.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwała , co następuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Barciany nr XII/42/2007 z dnia 18 października 2007r.o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany dokonuje się następujących zmian :
1/ w §1 pkt.l dotychczasową treść punktu pierwszego zastępuje się przepisem w brzmieniu : „1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę kredytu z lat ubiegłych na kwotę 800. 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).",
2/ w §1 pkt.3 po słowie „zamówienia" dodaje się po przecinku wyrazy "o którym mowa w §lpkt.l,", ponieważ wymóg przetargu nieograniczonego dotyczy tylko zamówienia opisanego w §lpkt.l,
3/ w §1 dodaje się po punkcie 2 przepis oznaczony jako „2a" w następującym brzmieniu : „2a. Postanawia się zaciągnąć kredyt preferencyjny ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cel określony w pkt.2 ".
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Barcianach.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-01 11:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-01 11:48:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-01 13:48:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony