ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/48/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/48/2007

Szczegóły informacji

XIII/48/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2007-11-15

Data podjęcia/podpisania: 2007-11-15

Tytuł aktu:

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr XIII/48/2007 Rady Gminy w Barcianach
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy w Barcianach uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwała określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej zwanego dalej „zwolnieniem"
§ 2
 1. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika złożony do dnia 31 grudnia roku
  poprzedzającego rok podatkowy w którym rozpoczyna się okres zwolnienia
 2. Wniosek powinien zawierać:
 
 1. datę zaprzestania produkcji rolnej,
 2. ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 3. powierzchnię, na której zaprzestana będzie produkcja rolna, nie więcej niż 20%
  powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, lecz nie więcej niż 10 ha,
 4. numery działek według rejestru ewidencji gruntów, na których zaprzestana zostanie
  produkcja rolna,
 5. zamierzony okres zwolnienia, który nie może być dłuższy niż 3 lata w stosunku do
  tych samych gruntów.
§ 3
Nie uważa się za wyłączenie z produkcji rolnej użytków zielonych, które są wykaszane lub wypasane.
§ 4
 1. Grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej należy utrzymywać w stanie
  niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów, przy czym grunty rolne winny być
  utrzymane w czarnym ugorze.
 2. Na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej nie dokonuje się uprawy, w tym również
  poplonów.
§ 5
Zwolnienie z podatku rolnego gruntów wyłączonych z produkcji rolnej następuje po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych w § 2, § 3 i § 4.
§ 6
Jeżeli okres zwolnienia rozpoczyna się lub kończy w ciągu roku podatkowego, podatek rolny za ten rok pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie obowiązywało zwolnienie.
§ 7
1. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. W razie niedopełnienia w okresie zwolnienia chociażby jednego z warunków
określonych w § 3 i 4 Wójt Gminy stwierdza wygaśnięcie decyzji (art. 162 § 1pkt.2
Kodeksu Postępowania Administracyjnego), a następnie podejmuje czynności
zmierzające do uiszczenia przez podatnika podatku za okres zwolnienia.
§ 8
Traci moc uchwała Nr XXI/137/92 Rady Gminy w Barcianach z dnia 20 października 1992 r. w sprawie określenia trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§10
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-01 10:18:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-01 11:48:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-01 13:48:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony