ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2201
Data podjęcia
2010-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XLVII/195/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2202
Data podjęcia
2010-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2010
Nr aktu prawnego
XLVII/194/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2203
Data podjęcia
2010-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Nr aktu prawnego
XLVII/193/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2204
Data podjęcia
2010-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Barciany projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XLVII/192/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2205
Data podjęcia
2010-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLVII/191/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2206
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLVI/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2207
Data podjęcia
2010-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sparwie zmiany Zarządzenia 20/2010 Wójta Gminy Barciany z dnia 02 czerwca 2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Nr aktu prawnego
25/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2208
Data podjęcia
2010-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Barciany w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr aktu prawnego
34/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2209
Data podjęcia
2010-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na rok 2011
Nr aktu prawnego
33/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2210
Data podjęcia
2010-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
32/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji