ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1781
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
Nr aktu prawnego
XXXVI/160/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1782
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Barciany na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/159/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1783
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Barciany na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/158/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1784
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/164/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1785
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Barciany, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
XXXVII/163/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1786
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVII/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1787
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVI/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1788
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXV/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1789
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy tj. na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek z lat ubiegłych.
Nr aktu prawnego
XXXV/157/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1790
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/156/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji