ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1771
Data podjęcia
2009-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania dotyczącego dofinansowania zakupu podnośnika specjalistycznego dla jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXXI/135/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1772
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.
Nr aktu prawnego
XXX/134/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1773
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży sołtysom z terenu Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/133/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1774
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/132/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1775
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/131/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1776
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów za ochronne na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/130/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1777
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/129/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1778
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/128/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1779
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/127/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1780
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX/126/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji