ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1751
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXV/152/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1752
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXV/151/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1753
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXV/150/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1754
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXXV/149/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1755
Data podjęcia
2009-10-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIV/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1756
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXXIV/148/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1757
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/147/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1758
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia środków z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowy zwrot wydatków poniesionych na zainstalowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XXXIV/146/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1759
Data podjęcia
2009-09-16
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1760
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji