ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/123/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/123/2009

Szczegóły informacji

XXVIII/123/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII/2009

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2009-03-09

Data podjęcia/podpisania: 2009-03-09

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 54 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 Nr 1, poz.1 ) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Treść:

Uchwała Nr XXVIII/123/2009
Rady Gminy Barciany
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego
Na podstawie art. 30 ust.6, art. 54 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 Nr 1, poz.1 ) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje :
§ 1
  1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki
    przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, wiejskiego, za wysługę lat oraz warunki pracy, a także niektórych innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przepisy regulaminu, o którym mowa w ust.1 mają zastosowanie do wynagrodzeń
    należnych od dnia 1 stycznia 2009 roku.
§ 2
Stwierdza się utratę mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Barciany z dnia 21 listopada 2008 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-15 10:27:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-15 12:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-21 16:38:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony