ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/94/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/94/2008

Szczegóły informacji

XXII/94/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-09-30

Data podjęcia/podpisania: 2008-09-30

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/197/2006 Rady Gminy Barciany z dnia 31 marca 2006r dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barciany.

Na podstawie:

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747; Dz. U.z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808; Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Uchwała Nr XXII/94/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 30 września 2008r
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/197/2006 Rady Gminy Barciany z dnia 31 marca 2006r dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barciany.
Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747; Dz. U.z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808; Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/197/2006 Rady Gminy Barciany z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w części dotyczącej § 2 pkt 2, § 8 ust.2 oraz § l0 ust. 2a :
1) w § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
Odbiorcą usług w rozumieniu regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług
wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy, zwany dalej
Odbiorcą".
2) w § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania
z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzone ścieki, a także z osobą korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym".
3) w § 10 ust.2a otrzymuje brzmienie:
Określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie osób posiadających tytuł prawny do lokalu lub korzystających z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym".
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-05 09:58:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-05 10:11:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-05 12:11:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony