ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/82/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/82/2008

Szczegóły informacji

XIX/82/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-20

Data podjęcia/podpisania: 2008-05-20

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, w związku z art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj, Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,poz.622 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późń. zm.)

Treść:

Uchwała Nr XIX/82/2008 Rady Gminy Barciany
z dnia 20 maja 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, w związku z art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj, Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,poz.622 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późń. zm.) Rada Gminy w Barcianach u c h w a l a, co następuje:
§1.
1. Ustala się wysokość stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem następujących odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach będący gminną jednostką organizacyjną :
1) za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym lub letniskowym z pojemników o pojemności:
  • 120 litrów - 18,50 zł brutto - odbiór co najmniej 1 raz na 14 dni,
  • 1100 litrów - 44,00 zł brutto - odbiór co najmniej 1 raz na 14 dni,
2) za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z pojemników o pojemności:
  • 120 litrów - 18,50 zł brutto - odbiór co najmniej 1 raz na 7 dni,
  • 1100 litrów - 44,00 zł brutto - odbiór co najmniej 1 raz na 7 dni,
3) za dodatkowy odbiór odpadów komunalnych z worków foliowych o pojemności:
a) 110 litrów - 5,35 zł brutto.
4) Dodatkowy wywóz odpadów komunalnych:
a) 60 zł brutto za 1 m3.
5) w przypadku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stosuje się zniżkę w wysokości
10 % stawki bazowej.
6) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 20,00 zł. brutto za 1 m3.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-02 13:09:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-02 13:09:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-02 15:09:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony