ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: II/10/2006Drukuj informacjęAkt prawny: II/10/2006

Szczegóły informacji

II/10/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II/2006

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-12-19

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-05

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2007-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.

Na podstawie:

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,poz.128 ) , art. 19 pkt.1,lit.”a” i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 )

Treść:

U C H W A Ł A Nr II/10/2006
Rady Gminy Barciany
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej. 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,poz.128 ) , art. 19 pkt.1,lit.”a” i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy:
1/ za handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych w wysokości – 15,00 niezależnie od rodzaju sprzedawanego towaru.
§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się PaniąGenowefęSobotazam. Barciany, Adelę Kuriata zam. Mołtajny oraz Pana Szczepana Szkudlarka zam. Drogosze.
2. Inkasent za każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie / kwitariusz przychodowy K – 103 /.
3. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Gminy dwa razy w miesiącu do 20 dnia bieżącegomiesiąca i do 5 dnia następnego miesiąca.
4. Za pobór opłaty targowej ustala się inkasentowi wynagrodzenie w wysokości – 25% od zainkasowanej kwoty.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 4.Traci moc uchwała Nr XXXI/178/2005 Rady Gminy w Barcianach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-25 08:36:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-25 08:36:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-25 10:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony