ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do odprowadzonych ścieków. XLIX/336/2018 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Barciany XLIX/335/2018 Obowiązujący
3 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody na terenie gminy Barciany XLIX/334/2018 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Barciany. XLIX/333/2018 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. XLIX/332/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Barciany – Mołtajny” XLIX/331/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2018 rok. XLIX/330/2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barciany na lata 2018-2031 XLIX/328/2018 Obowiązujący
9 2018-06-15 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany Uchwały XXXVI/259/2017 Rady Gminy Barciany z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o. o. z siedzibą w Barcianach zadania własnego Gminy Barciany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barciany umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Barciany, Miasta i Gminy Bisztynek oraz Gminy Kętrzyn i Miasta Kętrzyn’’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2.2. którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. XLVIII/328/2018 Obowiązujący
10 2018-06-15 Protokoły Sesji Rady Gminy Protokół Sesji Rady Gminy XLVIII/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu