ˆ

Podatki i opłaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki lokalne na terenie Gminy Barciany

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-10-19 15:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH
NA TERENIE GMINY  BARCIANY
NA ROK PODATKOWY 2018
 
I. PODATEK   ROLNY
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Użytki rolne są oznaczane symbolami: R (grunty orne), Ł (łąki trwałe), Ps (pastwiska trwałe), S/R, S/Ł, S/Ps (sady na gruntach ornych, łąkach, pastwiskach), Br/R, Br/Ł, Br/Ps (grunty rolne zabudowane), Wsr (grunty pod stawami), W (rowy), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczane są symbolami: Lzr/R, Lzr/Ł, Lzr/Ps - § 68 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1034).
2. Rada Gminy w Barcianach na 2018 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz nie obniżyła ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 52,49 za 1dt.– M.P.2017.958. Stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosi: 131,2250 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 262,45 zł od 1 ha fiz. gruntów (dla pozostałych gruntów).
 
II. PODATEK LEŚNY
1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Lasy oznaczane są symbolem Ls - § 68 ust. 2 pkt 1) cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
2. Rada Gminy w Barcianach na 2018 r. nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. Cena drewna wynosi 197,06 zł za 1m3 – M.P.2017.963. Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi: 43,3532 zł od 1 ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi: 21,6766 zł od 1 ha.
 
III. PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1. oraz leśnym pkt II.1. Normuje to art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.). Grunty podlegające podatkowi od nieruchomości są oznaczane w ewidencji gruntów i budynków wszystkimi innymi symbolami niż te, które zostały wymienione w pkt I.1. i pkt  II.1.
 
IV. UCHWAŁY PODATKOWEW dniu 26 października 2017 r. Rada Gminy w Barcianach podjęła Uchwałę Nr XXXIX/279/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wzory formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości nie uległy zmianie.
Wzory formularzy oraz wszystkie Uchwały  znajdują się  na stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej).
Deklaracje na podatek rolny i podatek leśny osoby prawne powinny złożyć do 15 stycznia danego roku podatkowego.
Deklaracje na podatek od nieruchomości osoby prawne powinny złożyć do 31 stycznia danego roku podatkowego.
 
V. Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać przelewu kwot dot. podatków lokalnych to:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W KĘTRZYNIE
95 2030 0045 1110 0000 0211 3480
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Kopciuch Data wytworzenia informacji: 2009-10-19 15:31:50
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Giczewska Data wprowadzenia do BIP 2009-10-19 15:31:50
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Kopciuch Data udostępnienia informacji: 2009-10-19 15:31:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 14:43:56
Artykuł był wyświetlony: 8376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu